آنالیز بدن

با درج فاکتور های بدنی خود، یک آنالیز از شرایط بدن خود دریافت کنید


قد را به سانتی متر وارد کنید
وزن را به کیلوگرم وارد نمایید
ضربان قلب شما پس از بیدار شدن از خواب، ضربان قلب استراحت شما می باشد
سایز دور کمر را به سانتی متر وارد نمایید
سایز دور باسن را به سانتی متر وارد نمایید
سایز دور گردن را به سانتی متر وارد نمایید