مقالات تمرینی مهر ۱۴۰۲

فشار زیاد حین تمرین ممنوع!

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

اسید لاکتیک یک محصول جانبی شیمیایی، تنفس بی هوازی است

فرآیندی که محصول گلیکولیز بی هوازی است یعنی فعالیتی که در آن اکسیژن وجود ندارد، که در روده ما تولید می شود.

اسید لاکتیک در خون ما نیز وجود دارد، جایی که توسط ماهیچه ها و بلوک قرمز رسوب می کند.

 

علت ترشح اسید لاکتیک چیست؟

عموما هر ورزشکاری حتما با درد عضلانی پس از ورزش آشنایی دارد.

بعد از انجام حرکات ورزشی شدید، در بدن اسیدلاکتیک ترشح می شود که با ازدیاد این ماده در بافت عضلانی درد شدید حس می شود.

وقتی ورزش می کنید مهم است بیش از حد توان به بدن فشار وارد نکنید، در واقع وقتی ورزش می کنیم بدن با سرعت بیشتری تنفس می کند تا اکسیژن مورد نیاز ماهیچه ها را که به سختی کار میکنند را تامین کند.

این عمل برای تامین انرژی عضلات و ایجاد مولکول ATPنیاز به حضور اکسیژن دارد.

بنابراین زمانی که اکسیژن نباشد بدن برای حفظ سطوح انرژی مورد نیاز عضلات درگیر، متابولیسم خود را از حالت هوازی به متابولیسم بی هوازی تغییر می دهد که بدون نیاز اکسیژن بتواند ATPرا تولید کند.

 

نکته نهایی:

ترشح اسید لاکتیک و تغییر متابولیسم به بی هوازی، یک هشدار از سمت بدن برای کنترل فشار حین تمرین می باشد.

 

راهکار کاهش اسیدلاکتیک:

  • نوشیدن آب کافی در طول روز و حین تمرین
  • تمرینات ورزشی منظم
  • گرم کردن پیش از شروع تمرین
  • سرد کردن و حرکات کششی پایان تمرین
  • استفاده از دوش آب گرم
  • مصرف مواد غذایی حاوی منیزیم
  • رعایت دم و بازدم حین تمرین

 

—